Zapytanie o wycenę

Nowy koszyk 0

Regulamin sklepu


Data publikacji:

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CHEMKO.PL

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem http://www.chemko.com.pl

Sprzedającym jest Market CHEMKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Michałowie-Reginowie, ul.Nowodworska 9 wpisaną przez Sąd Rejonowy miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 720202 Zarejestrowana pod numerem NIP: 524-020-28-46, Regon: 010675747, zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

 Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
» pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): 608 921 201 koszt połączenia za minutę zgodny z taryfą operatora sieci komórkowej, 22 772 11 81 koszt połączenia za minutę zgodny z  taryfą operatora sieci stacjonarnej;
» korzystając z adresu poczty elektronicznej: intersklep@chemko.pl

I. Definicje
1. Regulamin: niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

2. Klient: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie nabywa Towar w Sklepie Internetowym;

3. Konsument: klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

4. Konto: zapis w systemach informatycznych Serwisu przypisany indywidualnie do Klienta, zawierający zbiór informacji dotyczących Klienta oraz składanych przez niego zamówień
i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient po zalogowaniu może składać zamówienia oraz zawierać umowy;

5. Koszyk zakupowy: lista Towarów, wybranych przez Klienta do zamówienia;

6. Odbiór osobisty: odbiór towarów w Sklepie Stacjonarnym;

7. Usługodawca: podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

8. Przedmiot transakcji: towary i usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego;

9. Towar: rzecz ruchoma, prezentowana za pośrednictwem strony internetowej w Sklepie Internetowym, której może dotyczyć Umowa Sprzedaży;

10.  Usługa dodatkowa: usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów;

11.  Umowa Sprzedaży: umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu, jest to umowa sprzedaży na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie;

12. Sklep Internetowy (Sklep): serwis internetowy dostępny pod adresem www.chemko.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie;

13. Sklep Stacjonarny: obiekt handlowy stanowiący sklep Market CHEMKO znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

14. Zamówienie: oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży;

15. System teleinformatyczny: zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

II. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.chemko.com.pl

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Sklep Internetowy chemko.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej Sprzedającego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.

5. Wszystkie Towary oferowane w sklepie chemko.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa Internet Explorer, Firefox, Chrome lub inne, minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

7. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

III. Składanie zamówień
1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.chemko.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki i wszelkich innych ewentualnych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których, Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia.

2. Klient może złożyć zamówienie poprzez stronę internetową Sklepu, telefonicznie poprzez kontakt z infolinią sklepu, lub mailowo na adres intersklep@chemko.pl

3. Zamówienia poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu kontaktowego i adres e-mail. Klient składając zamówienie w Sklepie Internetowym składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w jego opisie.

5. W przypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający podejmie próbę kontaktu z Klientem. Jeżeli próba kontaktu z Klientem zakończy się niepowodzeniem Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Klient w trakcie procesu składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, które mogą zostać załączone do wysyłanej przesyłki lub przesłane drogą elektroniczną, na wskazany przez Klienta adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z treścią ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U.nr 54 poz.535 z późn.zm.).

7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania
w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. W celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia Klient ma możliwość zarejestrowania konta. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna. W tym celu Klient powinien dokonać rejestracji poprzez podanie loginu i hasła, niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po prawidłowym złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzymuje on automatyczną odpowiedź ze Sklepu Internetowego potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Informacjao przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

10.  Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia, w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

IV. Dostawa: koszty i czas realizacji
1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie, bądź drogą mailową. Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta
o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia zrealizowanie wysyłki lub może przyczynić się do jej opóźnienia.

2. Sposób dostawy zależy od rodzaju i ilości zamówionych Towarów. Zamówione Towary mogą być dostarczone do Klienta przesyłką kurierską lub do wskazanego przez Klienta paczkomatu. W razie Odbioru osobistego Klient odbiera zamówiony towar w Sklepie Stacjonarnym. Towary wysyłane przesyłką kurierską dostarczane są od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki, a także sporządzić z kurierem/przewoźnikiem protokół szkody (protokół spisuje kurier). W przypadku wykrycia uszkodzenia przesyłki po dostarczeniu Towaru Klient powinien skontaktować się z Contact Center przewoźnika (firma kurierska DPD)
i zgłosić chęć sporządzenia protokołu szkody pod numerami telefonów 22 577 55 55 lub 801 400 373. Możliwość złożenia zlecenia istnieje także za pośrednictwem maila cc@dpd.com.pl.

4. Zamówienie dostarczane jest zgodnie z terminem podanym w opisie Towaru na stronie Sklepu Internetowego. Podany czas jest orientacyjny i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”, „płatność kartą lub przelewem online”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

5. Klient ponosi koszty dostawy (wysyłki) określone w cenniku transportu. Klient może w każdej chwili zapoznać się ze szczegółami cennika klikając w:  WYSYŁKA

 V. Płatności
1. Na każdy sprzedany Towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

2. Płatności można dokonać gotówką przy odbiorze towaru (dalej „za pobraniem”), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych eCard, PayU lub przelewem na konto bankowe sklepu.

3.  Sprzedający, w określonych przypadkach, dokonuje zwrotu nadpłaconych kwot klientowi przelewem, a w przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków również nastąpi na kartę.

VI. Odstąpienie od umowy
1.  Klient ma prawo odstąpić od Umowy którą zawarł na odległość, bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna:art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.827).

 2. Termin odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie zamawianego towaru.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient zobowiązany jest do wysłania stosownego oświadczenia w terminie nie przekraczającym 14 dni na adres e-mailowy Usługodawcy.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 5. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.

 6. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają świadczenia w odniesieniu do umów i usług:

a) jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w których przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w których przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi Towarami;

g) w których Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;

h) jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji;

i) prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeśli Towar ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany, przed złożeniem zamówienia Klient otrzyma informację o kosztach lub szacowanych kosztach jego zwrotu.

 8. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 VII. Zmiana Regulaminu
1. Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie Internetowym nie będą możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania dalszych zmian Regulaminu. Zmiany będą obowiązywać po 7 dniach od daty ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

6. W przypadku, gdy zarejestrowany Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest o tym fakcie zawiadomić Sklep Internetowy w ciągu 7 dni od daty poinformowania
o zmianie Regulaminu.

7. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klienta będącego jednocześnie Konsumentem i korzystającym ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia
w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.

VIII. Postanowienia końcowe
1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.) ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz.827) oraz ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego treść, i w pełni go akceptuje oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.05.2019 r.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Państwa zamówień jest:
Market Chemko sp. z o.o.
KRS 0000720202; NIP 524-020-28-46; kapitał 2.550.000; rok zał.: 1991.