Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami.
Zaloguj się

Zapytanie o wycenę

Nowy koszyk 0

Polityka prywatności


Data publikacji:

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem polskim i europejskim,
w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO

2. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych dobrowolnie przez klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Market CHEMKO sp. z o.o.

3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Klienta oraz, w przypadku płatności elektronicznych lub zakupów na raty, instytucjom finansowym, pośredniczącym lub kredytującym zakup.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie. Klient ma prawo żądania usunięcia swoich danych. Żądaniaw tym zakresie należy kierować na adres chemko@chemko.pl

5. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
a) W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta;

b) Weryfikację danych lub korektę Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres intersklep@chemko.pl;

c) Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym momencie w ramach udostępnionych opcji.

6. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez     przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży     następuje przez wysłanie Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail treści     zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu     zakupu.

c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie     teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

7. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klienta przez osoby nieuprawnione, dlatego Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności Klient powinien korzystać z  programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.


Podmiotem odpowiedzialnym jest:
Market Chemko sp. z o.o.
KRS 0000720202; NIP 524-020-28-46; kapitał 2.550.000; rok zał.: 1991.